E-MAIL:
zahradnidvur@email.cz
TELEFON:
604 204 433

zahrada14 bile-husy divadlo-15 zima18 jaro22 zahrada13 jaro18 remesla19 jaro24 zahrada32 kvetiny17 zahradni-slavnost34

Zahradní slavnosti 2012

Reportáž ze Zahradní slavnosti letního slunovratu.

V nádherný slunečný sobotní den 23. června 2012 se v Zahradním dvoře Listen ve Strakách u Nymburka konala ku příležitosti blížící se noci svatojánské letní zahradní slavnost, na niž se sjeli lidé zblízka i zdaleka, někteří dokonce až ze Slovenska či Německa.

misa-s-drahokamy

Prostory Zahradního dvora byly otevřeny návštěvníkům už od dopoledních hodin, aby se mohli potěšit krásně rozkvetlou a nazdobenou zahradou, načež kolem 13. hodiny proběhlo slavnostní zahájení. Vzápětí jsme směli shlédnout vystoupení čtyř půvabných žen, které nám předvedly ukázky renesančních tanců. Poté následovala přednáška na téma Zdraví a nemoc, ve které jsme si připomněli, že pro dosažení skutečného zdraví je nutná harmonie těla i ducha, že bychom se měli snažit nejen zdravě a vyváženě jíst (nejlépe produkty vypěstované v našem nejbližším okolí), ale i zdravě – tedy čistě a ušlechtile – myslet, mluvit a jednat.                                                                                                                                     vitani-letahistoricke-tance                                                                                                        

O přestávce jsme se mohli občerstvit pokrmy s láskou připravenými z darů Zahradního dvora, navštívit altánek – cukrárnu U labutě, prohlédnout si výstavu cituplných fotografií přírodních krás a posléze i kresby účastníků duchovní školy Elisenso Instriota, či jen tak odpočívat v náruči přírody a nechat ovívat svou tvář příjemným vánkem, nebo rozmlouvat se zajímavými souznějícími lidmi. Během celého odpoledne bylo možno navštívit léčitelskou poradnu pod širým nebem, jakož i konzultovat optimální složení své stravy. Byl také nachystán program pro děti, v němž se střídaly tvůrčí aktivity (kresba, malba, vytváření z přírodních materiálů) s pohybovými (pro chlapce např.střelba z luku).

                                                                                                                       Pak následovalo dětské divadlo a přednáška paní Magdaleny Dobromily Staňkové, autorky knížky Bylinky pro děti a maminky, s názvem Svatojánské bylinkové povídání, během níž jsme se seznámili s bylinkami, jež lze sbírat v letním období, a jejich účinky. Po přednášce jsme se měli možnost potěšit hudebním vystoupením, které se skládalo ze známých drobných skladeb, převážně menuetů, a recitací básně na téma Domov. Dalším bodem programu byla přednáška pojmenovaná Naše společnost: kam kráčí, co nás čeká a jak se můžeme připravit, v níž se hovořilo o současném stavu lidské společnosti a o nutnosti zásadní změny našeho směřování, jež jediná může vést k naší záchraně a odvrácení nezměrných zpětných účinků našeho pustošivého, ničivého působení na Zemi, které nás jinak musejí zaslouženě postihnout. Konkrétním krokem, jenž by mohl vnést čerstvý vzduch a ušlechtilé hodnoty do veřejného života a vést tak postupně k viditelné změně v naší zemi, je návrh na založení politické strany s názvem „Česká země – domov můj“. Velká část přítomných vyjádřila tomuto vznikajícímu subjektu podporu svým podpisem.

bojove-umenidikuvzdani

Po další přestávce nás čekala ukázka bojového umění v záři zapadajícího slunce a poté komponované čtení Večer svatojánský, jež líčilo duchovní procitnutí raněného muže na pokraji života a smrti, který směl v tomto stavu vnímat hlasy přírodních bytostí, nahlédnout své vyšší poslání na Zemi a posléze se uzdravit a vrátit do náruče své milované, aby v budoucnu působil harmonicky a ušlechtile.

pribeh

Na vyvýšeném místě v zahradě, kde by měl jednou stát otevřený dřevěný altán, se následně odehrálo půvabné taneční vystoupení nazvané Pozdrav svatojánské noci, plné lásky, díku a pokory, umocněné střídajícími se teplými odstíny západu slunce. Návštěvníci Zahradního dvora pak přistupovali jeden po druhém, rozsvěceli svatojánská světla a rozmisťovali je na vyznačená místa uprostřed zahrady – podél cest vedoucích od tryskající fontánky do čtyř stran, až vznikl světelný rovnoramenný kříž. Postávali jsme opodál a předávali si zapálené louče jako symbol světla, jež máme roznášet kolem sebe, kamkoli vkročíme. Vznikla tak přenádherná atmosféra plná souznění a vzájemného sdílení, naše srdce překypovala vděčností za překrásný den, který jsme směli prožít. Ještě dlouho jsme se nemohli odtrhnout a jen neradi jsme se loučili s milými lidmi i zahradou, v níž jsme toho již tolik prožili… Děkujeme! Už teď se velmi těšíme na příští – podzimní – zahradní slavnost, která se bude konat v sobotu 22. září 2012.

 vecer

účastnice zahradní slavnosti Martina B.