E-MAIL:
zahradnidvur@email.cz
TELEFON:
604 204 433

kvetiny26 bytosti-2 zahradni-slavnost10 zima4 kvetiny27 kocour zahradni-slavnost32 zahrada18 zahradni-slavnost33 divadlo-12 zahradni-slavnost31 kvetiny11

Jarní rovnodennost

Jaro v Zahradním dvoře Listen

Po dlouhé zimě, která přikryla svým sněhovým hávem zahradu, přišlo jako v celé naší české zemi jaroseriky s nebývalou silou. Člověk, který 02naslouchá rytmům přírody a každý, jenž má oči i uši otevřeny a pozoruje dění v přírodě, zůstává často stát v úžasu, protože může pozorovat každé jaro zázrak za zázrakem. Tam, kde roztála sněhová pokrývka, vypadá nejprve vše po dlouhém spánku jako neživé, avšak jakmile se první teplejší sluneční paprsky dotknou vlahé půdy, začne v ní čilý život. Pilné ruce mnohým neviditelných bytostí probudí všechny rostliny, které začnou vystrkovat své mladé lístky nad povrch země. Protože v tento rok nám přináší jaro velmi vysoké teploty podobné těm letním, byli jsme svědky toho, že hned, jakmile se záhony začaly zelenat, vykvetly i první květy. Sněženky, bledule, krokusy, potom brzy i narcisy a tulipány. Člověk nevychází z údivu, když pozoruje, že mezi dvěma lístky, které sotva vyrašily ze země, se hned za pár dní tlačí poupě. V teplých slunečních paprscích toto poupě vykvétá často i druhý den. Je možné, že si ještě lidé myslí, že to vše se děje „samo“?

zahrada

Letos bylo výjimečné, že kvetoucí stromy a keře kvetly téměř všechny najednou. První vykvetly špendlíky, zlaté deště, hned nato třešně, sakury, hrušně a jabloně. Ty ještě ani neodkvetly a svými odstíny fialové, modré a bílé barvy naše oko těší šeříky.Kouzelnou vůni jejich květů smíšenou s omamnou vůní modrofialové vistárie roznáší lehký vánek na svých křídlech po celém Zahradním dvoře. Nadechnete-li se v tu chvíli zhluboka a nad Vámi se klene azurově modrá obloha, ze které hřeje sluce téměř jako v létě a rozhlédnete- li se kolem a vše je v plném květu, napadá Vás myšlenka: Jak nádherné to musí být v nebeských zahradách, tam kde je člověk skutečně doma… Jako by v nás chtěla příroda a její bytosti svými zázračnými výtvory vykřesat vzpomínku na náš vzdálený domov tam nahoře. Vše v čisté přírodě tvoří ta nejkrásnější díla k obrazu světlých zahrad a co člověk? Jak své schopnosti využívá on?

Zde v Zahradním dvoře se snažíme sladit své konání a práci s během přírodních zákonů. Také je naším přáním vytvářet zdejší zahradu jako důkaz toho, že i v dnešní uspěchané době lze naslouchat přírodě, jejím rytmům, spolupracovat s přírodními bytostmi a vytvářet taková díla, aby byla, tak jako je vše v přírodě, zobrazením krásy a harmonie. V naší zahradě je plánováno několik drobných i větších staveb, které budou dílem lidským uprostřed zahrady, kterou tvoříme společně s bytostmi přírody.

Letos jsme však začali s přestavbou půdních prostor dvou budov umístěných ve dvoře. Prostory špýcharu budou sloužit k více účelům. V zimních měsících v nich uvítáme hosty při společném programu o Zahradních slavnostech i jiných příležitostech, dále budou tyto prostory sloužit jako místo konání různých kurzů, jako malé pohostinství Zahradního dvora a příležitostně zde bude možnost ubytování návštěvníků, kteří chtějí v Zahradním dvoře strávit více dní.

S jarem také přibylo mnoho zástupců z živočišné říše. Na louce spolu se stádem ovcí, které se rozrostlobili-pavi o několik poskakujících husyjehňátek, pobíhají slepičky zlaté kropenky. Jejich kohout se ve slunečním třpytu leskne jako zářící drahokam. Také krocan se v jarním sluníčku předvádí a naparuje před trojicí krůt, které už sedí na vajíčkách. Husy svým bílým peřím odhánějí od svého hnízdiště každého kolemjdoucího se zlověstným syčením. I ony již sedí na vajíčkách v očekávání žluťoučkých housátek. Na rybníčku pluje párek kachniček karolinských.Bílí pávi se vznešeně prochází po umetených pískových cestách. Jejich ladný krok může nám lidem připomenout dávno ztracenou vznešenost a půvab.

ovce-romanovskakrocankachna-mandarinska

V posledním týdnu byl založen nový okrasný záhon, který je pokračováním obrazců ve středové části zahrady. Jsou zde též obrazce ze zimostrázu, které budou osázeny léčivými bylinami, které v sobě budou snoubit krásu s užitečností. Svou léčivou silou budou moci pomáhat mnoha lidem.

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

16.4.2009

malovani-kraslic

pomlazkaJako pravidelně proběhla i letos na jaře Zahradní slavnost, která se tentokrát konala v době Velikonoc.

Teplé počasí umožnilo, aby se mohla již tato Zahradní slavnost odehrát v prostorách zahrady. Společně s mnoha lidmi, kteří v tento den Zahradní dvůr navštívili, jsme mohli prožít nádherný den. Návštěvníci mohli naslouchat přednáškám, které rozšiřují náš obzor a prohlubují naše vědění o stvoření, jeho zákonitostech, o přírodě a jejím běhu. V tomto čase bylo aktuální také téma, které se týkalo Velikonoc a poslání Ježíše Krista. V průběhu celého dne si lidé mohli vyzkoušet, naučit se, či si jen vzpomenout na původní velikonoční tradice a zvyky. Pletly se pomlázky z mladého vrbového proutí, které pěstujeme v prutníku na přilehlé vlhké louce, malovali jsme vajíčka voskovou technikou. Mnozí z návštěvníků možná poprvé malovali i husí vejce. Všichni příchozí se mohli posilnit občerstvením připraveným z našich produktů, mohli si koupit dárky a výrobky Zahradního dvora a také si zakoupit rostliny do svých zahrad. Zajímavá byla též soutěž v poznávání semen a druhů vajíček. Mnozí z nás známe květiny a zeleninu, ale netušíme, jak vypadají jejich semínka. Výherci soutěže dostali malované husí vejce.

soutez-semena

Zahradní dvůr nabízí možnost setkávání lidí při příležitostech Zahradních slavností, či jiných setkání. Prostorná zahrada vyžaduje mnoho péče a pokud v někom z vás vyvstane touha po pomoci s něčím, co může sloužit i ostatním, rádi vás zde přivítáme. (Stačí zavolat na telefonní číslo v kontaktech). Pomoc v rozkvetlé zahradě je radostí, když můžeme společně pracovat na krásném díle. Tato zahrada pak může přinášet radost, štěstí a ztracenou harmonii lidem, kteří do ní budou přicházet plni touhy po něčem krásném.

blatouch