E-MAIL:
zahradnidvur@email.cz
TELEFON:
604 204 433

otevrena-prodejna zahradni-slavnost15 zahradni-slavnost3 zahrada zahradni-slavnost26 zahradnis-slavnost4 tanec-s-ruzemi remesla15 remesla16 bratri zahradni-slavnost43 holubice

Zahradní slavnosti

Několikrát do roka pořádáme Zahradní slavnosti, kdy je zahrada a část dvora otevřená mnoha návštěvníkům, aby mohli spolu s námi

přivítat přicházející roční období a oslavit společnou práci člověka a přírodních bytostí při obhospodařování země.

 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.


Zahrada spolu s přilehlými pastvinami má rozlohu 1 ha a k tomu od tohoto roku hospodaříme také na jednom hektaru pole, kde je z převážné části pěstována zelenina bez použití chemických prostředků.V zahradě vysazujeme postupně různé druhy okrasných a užitkových rostlin a vytváříme za pomocí živých plotů zákoutí, kde jsou bytosti zahrady nerušeny ve své práci.Pokud vstoupíte branou do zahrady, uvidíte jeden z nejdůležitějších prvků zahrady – vodu, rybníček s fontánou. Tak jako bez vody není života, tak také bez této vody by nemohla vzniknout a rozvíjet se tato zahrada. Proto budou doplňovat vznikající zákoutí zahrady různé vodní prvky ve formě fontán, vodního kanálu a jezírek.

První ze staveb, které zde byly vybudovány, je prodejní altán šestiúhelníkového tvaru. Zde si můžete zakoupit různé dárkové předměty včetně zdravých potravinových doplňků a bylinkového čaje.

Když projdete vypískovanou plochou, vstoupíte do části zahrady, nazývané v symbolice zahradního umění jako „Midgard“ – zahrada středu. Symbolizuje pozdější Stvoření, kde lidský duch nabývá díky mnoha prožitkům moudrosti a dosahuje potřebné zralosti. Ve středu této zahrady tryská opět fontána jako zobrazení přitékajícího proudu oživující síly od Stvořitele. I tvar cest a rozdělení na čtyři části nese v sobě velkou symboliku. Další cesty v zahradě nejsou zatím vytvořeny, ale uprostřed je navršeno místo jako hlavní energetický bod celé zahrady, kde bude vystavěn kruhový altán, jehož předlohu je možné na tomto místě zhlédnout. Představuje získané vědění lidského ducha a poznání zákonů Stvoření, s nimiž dokáže moudře spravovat a zušlechťovat svěřenou mu zem spolu s bytostmi, bez jejichž pomoci by to nikdy nedokázal. Je symbolem naplnění lidského bytí. Proto z tohoto altánu povedou cesty na všechny strany dále do celé zahrady. Mnoho věcí zůstává běžnému návštěvníku této zahrady ještě skryto, včetně přírodních bytostí, které zde stále vzorně plní svěřené úlohy. Mnozí lidé však mohou jejich přítomnost vycítit.

Po občerstvení svého ducha z krásy květů a z poslechu přednášek se můžete občerstvit i v našem zahradním pohostinství, kde je pro Vás připraveno bohaté pohoštění.

V našem Zahradním dvoře je od této slavnosti zavedeno nové platidlo, které bude používáno vždy o dalších slavnostech. I když by se zdálo, že není opodstatnění k jeho zavedení, opak je pravdou. Nese název KRŮPĚJ. Vše, co v zahradě vyrůstá a kvete, potřebuje neustále dostatek vody ve formě kapek. Ve Stvoření životadárná síla, kterou využívají pro svoji tvořivou činnost všechny bytosti, má formu zářících krůpějí, které jsou připraveny k použití všude kolem nás. Každý z nás rozvinul různé schopnosti a vytváříme rozličné výrobky. Pomocí tohoto platidla směňujeme tak výrobky naší tvořivé činnosti, při vědomí využití této zářivé síly. Toto platidlo má vést k lepšímu si uvědomění síly, kterou lidský duch využívá pro naplnění smyslu svého bytí a zdůraznění zákona dávání a braní.

Za Krůpěje si můžete koupit veškeré nabízené zboží, občerstvení, popř. služby, které se v Zahradním dvoře nabízejí. Krůpěje jsou vydávány v hodnotě 200 a 500 Kr., v kurzu 1:1 za koruny české. Získáte vždy celý arch, z něhož Vám prodejce odstřihne v ceně zakoupeného zboží dané číselné hodnoty. Odstřižené Krůpěje (čísla) zůstávají majetkem prodávajícího a jsou jako další platidlo neplatné. Jednou odstřiženou Krůpěj nemůžete opět použít. Krůpěje, které nesměníte za nabízené výrobky a občerstvení, je možné si při odchodu směnit zpět za koruny, jestliže se ovšem nerozhodnete je věnovat Zahradnímu dvoru pro jeho další rozvoj. Krůpěje budou prodávány během celé zahradní slavnosti a jsou platné pouze tento den. Poté pozbývají platnosti. Pro další slavnost budou připraveny graficky nové Krůpěje.