E-MAIL:
zahradnidvur@email.cz
TELEFON:
604 204 433

zima16 zahradni-slavnost35 jaro27 zahrada10 remesla25 jaro16 kvetiny19 zahrada13 zima10 zima8 zahrada24 kvetiny23

Zahradní slavnosti 2011

Reportáž ze Zahradní slavnosti podzimní rovnodennosti

V sobotu 24. září 2011 se v Zahradním dvoře LISTEN ve Strakách u Nymburka uskutečnila Zahradní slavnost podzimní rovnodennosti, na niž se sjeli lidé ze všech koutů naší i slovenské země, aby se zúčastnili bohatého programu, jenž byl nachystán pro děti i dospělé.

V časných odpoledních hodinách byla zahradní slavnost zahájena úvodními slovy správce Zahradního dvora a hudebním vystoupením nazvaným „Chvilka pro žestě“ pod vedením pana Rudolfa Dvořáka.

dary-zahrady

Poté následovala přednáška pana ing. Víta Syrového na téma „Tradiční potraviny – jsou zdravé?“, v níž se přednášející zabýval významem tradiční stravy v životě člověka a jejím dopadem na lidské zdraví i rozvoj ušlechtilých vlastností. Dozvěděli jsme se, že nejpřínosnější jsou pro nás potraviny vypěstované v okolí místa, kde žijeme, a nijak chemicky neupravované. Chceme-li žít zdravě, je třeba překonat navyklé pohodlí a vyvinout větší úsilí, abychom si obstarali potraviny domácího, ekologického původu. Přednáška pana Syrového plynule přešla v povídání paní Magdalény Staňkové, autorky knížky „Bylinky pro děti a maminky“, jež nás seznámila s užitečnými bylinami, které lze sbírat v podzimním období, a jejich využitím.

Dále nás toho odpoledne čekalo divadelní představení „Setkání se sv. Václavem“, zpestřené novinkou – tzv. otočným hledištěm. Vystoupení mělo dvě roviny – rovinu osobní a rovinu celospolečenskou. V rovině osobní se zabývalo otázkou, zda je možné změnit sama sebe, tím i svůj život a postupně i okolí; v rovině celospolečenské pak bylo zamyšlením nad stavem a směřováním našeho národa, nad tím, zda víme, kdo a jaký vůbec kníže Václav byl, a zda bychom v dnešní době takovou ušlechtilou osobnost, kdyby přišla mezi nás, dokázali vůbec přijmout, vážit si jí a řídit se jejími radami.

Dalším bodem programu bylo povídání paní Blanky Soukupové s názvem „Galská růže – symbolika i cesta k budoucnosti“. Paní Soukupová nás seznámila s občanským sdružením Galská růže, s jeho činností, plány a cíli. Hlavním cílem jmenovaného sdružení je chránit přírodu a žít s ní v souladu. Pojmenování „galská růže“ označuje obyčejný šípek, který se však díky lidskému počínání stává v poslední době čím dál více ohroženým. Galská růže v názvu občanského sdružení symbolizuje spojení lidí, kteří ctí historické kořeny českého národa, mají rádi svou zemi a vyznávají sílu bylin pro lidské zdraví i výživu živočichů. Tato skupina lidí je úzce propojena se zemědělstvím, zejména ekologickým, a tzv. férovým obchodováním (Fair Trade), a uznává smysluplnost využití odpadních biologicky rozložitelných surovin pro získání energií.  Galská růže pracuje na mnoha dalších projektech úzce souvisejících se vzděláváním a osvětou ve jménu trvale udržitelného rozvoje a  života.

Představení s mečem, Zahradní dvůr Listen.

 

 

Shlédli jsme také ukázku boje s mečem „Pozdrav bojovníka“ a taneční vystoupení „Příběh dívky“. Ukázka bojového umění symbolizovala mužskou odvahu a statečnost, potřebu pozvednout pomyslnou zbraň v zájmu dobra a spravedlnosti.

 

 

 

 

 

Zatímco taneční vystoupení znázorňovalo křehkost dospívání a působení různých – dobrých i zlých – vlivů na člověka v tomto období.  Zdůrznilo to, jak je důležité nepodlehnout svodům dnešního světa a nesprávným vzorům v našem okolí, ale zachovat si čistou mysl, radostnou dětskost, lásku k bližním a usilovat v životě o vyšší, ušlechtilé hodnoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

pribeh-divkyPříběh dívky 3, Zahradní dvůr Listen.prodej

 

Jednotlivé body programu byly prokládány přestávkami, během nichž bylo možné procházet se mezi rozkvetlými záhony, prohlédnout si domácí zvířectvo, občerstvit se stravou z darů Zahradního dvora či zajít do bylinkové a léčitelské poradny pod širým nebem. Pro děti byl během přednášek přichystán zajímavý výtvarný program a povídání o podzimní přírodě, pro chlapce též možnost lukostřelby.

 

alibama

 

 

 

Na závěr krásného slunečného dne jsme vyslechli koncert klavírní hudby, během něhož se celá zahrada rozsvítila a zahalila do jedinečné pohádkové atmosféry.

Na své si jistě přišli příslušníci všech věkových skupin a již nyní se mohou těšit na Zahradní slavnost zimního slunovratu, která se uskuteční v krytých prostorách v sobotu 17. prosince 2011.