E-MAIL:
zahradnidvur@email.cz
TELEFON:
604 204 433

remesla24 pav zahradni-slavnost16 jaro1 jaro18 remesla13 remesla3 bratri zahradni-slavnost20 zastava zahradni-slavnost31 remesla10

Podzimní rovnodennost

Zahradní slavnost podzimní rovnodennosti 19. 9. 2009

urodaV sobotu dne 19.září proběhla v Zahradním dvoře Listen zahradní slavnost podzimní rovnodennosti.
Zahradní slavnosti se konají v souladu s rytmy přírody. Tentokrát jsme se spolu s bytostmi přírody rozloučili s teplým létem, ve kterém nám příroda ukázala nádhernou paletu barev a rozmanitost květů. Nyní nastává podzim, který nám nabídne hojnost úrody. Kdo správně zasel, může sklidit bohaté plody. Plody ze zahrady a pole byl proto tentokráte bohatě vyzdoben vůz, který se nacházel na prostranství vedle altánu.

Svěží ráno s blankytně modrou oblohou bez mráčku podtrhlo slavnostní náladu. V deset hodin dopoledne zazněly fanfáry slavnostního zahájení. Při vyvrcholení skladby otevřenou branou vběhli do zahrady postupně čtyři mladí vlajkonoši nesoucí vlajky v barvách Zahradního dvora. Za tónů jemnější slavnostní hudby přicházelo za vlajkonoši šest žen nesoucích ve svých rukou veliký zelený věnec, který symbolizoval koloběh Stvoření. Přišly též dívky nesoucí ošatky s úrodou ze zahrad a polí. Kolem skotačilo množství menších bytostí, které se radovaly spolu s námi. Ženy půvabnými tanečními kroky věnec roztočily. Byl to obraz toho, že Stvoření je v neustálém koloběhu a pohyb v něm nikdy neustane. Tu slyšíme bušení na bránu. Přichází poutník z daleké země, který se doslechl, že v tomto království nastala slavnost a on přišel spolu s námi naslouchat a prožívat…

vlajkyvenec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo toho mnoho, co mohl poutník spolu s ostatními návštěvníky z blízka i z dáli vidět, slyšet a prožít.
Naslouchali jsme posilujícím slovům z úst přednášejících. Z těchto slov jsme se mohli mnoho dozvědět o cestě, kterou máme kráčet životem. Dozvěděli jsme se, jaké pomoci k našemu tělesnému i duševnímu zdraví nás na této cestě čekají, putujeme-li za světlým cílem.

Jednou z takových pomocí byla i možnost navštívit léčitelskou poradnu, která byla otevřena po celý den. Všichni návštěvníci se mohlidary-zeme posilnit ve špýcharu, kde bylo bohaté občerstvení přichystané nejen z darů Zahradního dvora. O přestávkách se konala zábavná a poznávací hra „Dary Země“. Každý soutěžící procházel stanovišti, kde poznával dary Země- kameny, druhy dřev, byliny, zeleninu a lesní plody, musel též prokázat zručnost a obratnost, kterou musí mít každý, kdo se o zahradu stará a chce sklízet bohatou úrodu.

 

vystava-obrazu

 

 

 

Naši duši povznesla nádherná výstava obrazů. Zde jsme mohli vidět, jakou krásu může vytvářet člověk, který se v inspiraci otevře světlým proudům shůry.

 

 

Divadelní hra „Moudrost vládců“ vyprávěla o tom, že pravá moudrost není v síle ani v chytrosti. Moudrost najde každý, kdo pokorně hledá svým srdcem. Královští synové putovali při hledání této moudrosti krajinou, kde potkávali mnoho bytostí, které jejich cestu usměrňovali a mnohému je naučili.

silfbytosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bytost

bytosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po západu slunce jsme shlédli poutavé vystoupení „Tisíc a jeden sen, aneb zázrak každý den.“
Za tónů známé „Vltavy“ opět přišli vlajkonoši s vlajkami a ženy pozvedly věnec a opět jej roztočily a přenesly z vyvýšeného místa před zúčastněné hosty. Poutník byl vyzván, aby promluvil a řekl nám, co ho v našem zahradním království zaujalo a co si může odnést do své domoviny. Poutník neskrýval svůj obdiv a řekl nám, že cítil, že zde, na tomto místě vládne cosi, co zde vše prozařuje a činí krásnějším a vznešenějším. Pocítil přítomnost Světla, které ač není lidskému oku viditelné, přece jest a každý jej může cítit svým srdcem. Poutník zapěl píseň o své vlasti a místo poutnické hole dostal do rukou zástavu Zahradního dvora. Ze zpěvem na rtech odcházel naplněn a šťasten, že vše, co zde načerpal může si odnést do své vlasti.
vecer
Všichni návštěvníci tak mohli zažehnout nejen svíčky, které pak pokládali okolo slavnostně ozdobeného věnce, ale i Světlo ve svém nitru, které si odnesou do svých domovů. Slavnostní věnec i celá zahrada se v šeru večera nádherně rozzářily desítkami hořcích svíček.
Za radost v duši, kterou si návštěvníci odnášeli a za krásně prožitý den patří poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách této Zahradní slavnosti.

zapad-slunce