E-MAIL:
zahradnidvur@email.cz
TELEFON:
604 204 433

bile-husy divadlo8 zahrada21 zahradni-slavnost37 zahrada23 zahrada11 jaro18 zahradni-slavnost38 bytosti-2 kvetiny9 zahradni-slavnost34 zahradni-slavnost11

Zahradní slavnosti 2014

Reportáž ze

Zahradní slavnosti letního slunovratu 2014

V sobotu 21. června 2014 se v Zahradním dvoře Listen ve Strakách u Nymburka uskutečnila tradiční Letní zahradní slavnost ku příležitosti letního slunovratu a blížící se noci svatojánské. Brány zahradního dvora byly pro návštěvníky otevřeny již v 11h dopoledne a ve 13 hodin byl zahájen oficiální program slavnostního dne.

Nejprve si návštěvníci prohlédli zahradu a seznámili se s jejími počátky, s postupným vývojem až do dnešního dne, jakož i s plány do budoucna, kdy se má celý areál dále rozrůstat, mají přibývat další ušlechtilé stavby a záhony s rostlinami.

Po skončení komentované prohlídky následovalo povídání paní Magdalény Dobromily Staňkové o svatojánských bylinách a mohli jsme si prohlédnout výstavu jejích bylinkových obrazů. Dozvěděli jsme se, že není náhoda, jaké rostlinky nám v naší zahrádce vyrostou, a že vše, co potřebujeme k utužení zdraví, vždy najdeme ve svém nejbližším okolí.

Během přestávek jsme se mohli v místním špýcharu občerstvit chutnými pokrmy, zakoupit si v altánku ručně vyrobené předměty a krásné obrázky pro potěchu duše, procházet se mezi nádherně upravenými a rozkvetlými záhony či se povozit v kruhové ohradě na koni.

V přednášce pana Víta Syrového jsme vyslechli slova o tom, jaká strava je pro naše tělo i duši nejvhodnější – ač vždy platí, že co jednomu prospívá, to může druhému škodit. Bezprostředně po ní následovalo veselé zpívání pod vedením paní Dity Veselé z Pardubic, kdy jsme mohli naslouchat jak jejímu rodinnému souboru, tak i vystoupení jejích žáků, jež bylo připraveno v rámci setkávání s názvem Zpěvem ke zdraví.

Po další hodinové přestávce hovořil pan David Hamr z Českého rozhlasu na téma Tradice a kouzlo starých řemesel, kdy jsme si uvědomili, jak moc v naší společnosti chybí skuteční odborníci v nejrůznějších řemeslných oblastech a jak je potřebné tyto staré tradice obnovit a udržovat.

Po přednášce o starých řemeslech následoval večerní komponovaný pořad sestávající nejprve z podvečerního ladění – hry na housle a recitace – a poté z divadelního vystoupení Večer svatojánský. Příběh vyprávěl o osudu zraněného vojáka, který mohl během kouzelné svatojánské noci pochopit pravý smysl života a najít sílu k překonání těžkého zranění a přemoci tak, blížící se smrt.

V závěru zahradní slavnosti se uskutečnilo slavnostní zasvěcení nedávno zbudovaného zahradního domku se skleníkem k jeho účelu, aby sloužil k pěstování rostlinek, které pak budou svou krásou oblažovat oko i duši všech návštěvníků zahradního dvora.

Ještě dlouho poté jsme setrvávali v družných rozhovorech a těšili se z míruplné atmosféry, která se nad ztichlým zahradním dvorem ve večerních hodinách rozhostila. Jen neradi jsme opouštěli toto místo. Můžeme se nyní těšit na další společné prožívání během Podzimní zahradní slavnosti, která se bude konat v měsíci září.