E-MAIL:
zahradnidvur@email.cz
TELEFON:
604 204 433

zahradni-slavnost37 zahrada nadvori jaro14 zatisi jaro16 zahrada7 pokuseni zahradni-slavnost28 osel kvetiny3 dva-pavi

GENIUS PŘÍRODY

SPOLUPRÁCE S ŽIVÝM SVĚTEM PŘÍRODY

ŠKOLA PŘÍRODNÍ MOUDROSTI

genius_prirody_01

Zveme vás na nový cyklus seminářů s názvem Genius přírody, který se bude konat ve vnějších i vnitřních prostorách Zahradního dvora Listen  ve Strakách u Nymburka. Jeho cílem je hlubší pochopení vzájemných souvislostí a zákonitostí, jež řídí pozorovatelné i běžně neviditelné děje, které probíhají v přírodě. Kromě zákonitostí nejhrubší hmoty se ovšem na těchto seminářích zaměříme i na pro většinu lidí ještě neznámé neviditelné síly a fyzikálními přístroji neměřitelné vlivy. Vždyť za veškerým děním, jež probíhá v přírodě, se ukrývá neúnavná činnost malých i velkých pomocníků – tzv. elementárních bytostí přírody. Ty zabezpečují nejen to, aby nám pěstované plodiny řádně vyrostly, ale abychom vypěstované suroviny též mohli odpovídajícím způsobem zpracovat. Nezůstaneme ovšem jen u teorií, ale zaměříme se i na praktické postupy, ať již z oblasti přirozeného pěstování rostlin a chovu zvířat, tak i jejich následného správného zpracování. Přednášejícími na seminářích budou: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš.

V pořadí druhý seminář se uskuteční 12. prosince 2020 od 9.00

pod názvem

„Půda nositelka života – přírodní síly, působící v živlu Země“

Půda patřila vždy k váženému bohatství země, lidé si ji vážili a dokázali si cenit úrodné půdy a i půdy jako takové. Dnes se správný vztah k půdě vytrácí a mnohdy ztrácí při současném zacházení svou přirozenou kvalitu. Stává se z ní mrtvý minerální substrát pro průmyslové zemědělství. Přitom na život bohatá půda je pravým základem pro silnou a zdravou sklizeň. Je důležité poznat, co dělá půdu půdou a začít s ní takto pracovat.

Cena semináře je 400,-

Místo konání : Zahradní dvůr Listen, Straky 68, okr. Nymburk

Délka semináře : 9.00 – 16.00

Seminářů se lze účastnit osobně nebo na dálku, online.

Osobní účast:

V případě osobní účasti se přihlaste na emailovou adresu geniusprirody@email.cz. Napište, že se zúčastníte osobně. Platba je na místě a během den je pro účastníky semináře zajištěno i občerstvení v hodnotě 100,-

Účast online:

Při účasti na dálku se přihlaste na emailovou adresu geniusprirody@email.cz . Napište, že se zúčastníte online. Částku 400,- (16 Euro) zaplaťte na daný účet.

Č.ú. 229710246/0300

IBAN: CZ11 0300 0000 0002 2971 0246

Název účtu: Zahradní dvůr Listen, z.s.

VS: 020201212

Po zaplacení uvedené částky obdržíte přístupové údaje pro online živé vysílání v čase konání semináře. Prosíme o včasné vyzkoušení, že Váš přístup funguje.

Ze semináře je pořizován i záznam, který bude po zpracování uložen do archivu vysílání a bude volně přístupný všem účastníkům daného semináře po dobu min. jednoho měsíce.

Přihlášení účastníci obdrží i časový rozpis přednášek daného semináře a odkaz na Skype, přes který mohou během semináře pokládat dotazy.

V případě dotazů nás kontaktujte

Podrobnější informace o seminářích atd.  získáte na E-mailu: zahradnidvur@email.cz, geniusprirody@email.cz, nebo na tel. č.: 604 204 423 či 776 305 457.

 

genius_prirody_1

 

Jednotlivé okruhy, kterým se budeme věnovat:

genius_prirody_2 

* Koloběh života, přírodní zákony – vznik a zánik jako součást opakujícího se bytí

 

 

* Síly přírody, schopnost lidského naladění a poznávání

 

* Říše rostlin a zvířat, vznik jednotlivých druhů, zákonitosti udržení běhu života

 

* Krása přírody a její léčivá schopnost

 

 

 

genius_prirody_4