E-MAIL:
zahradnidvur@email.cz
TELEFON:
604 204 433

jaro22 pohled-pres-prodejnu pokuseni zahrada9 zahradni-slavnost8 jaro24 remesla17 kvetiny10 pav remesla12 zima21 zahradni-slavnost30

GENIUS PŘÍRODY

SPOLUPRÁCE S ŽIVÝM SVĚTEM PŘÍRODY

ŠKOLA PŘÍRODNÍ MOUDROSTI

genius_prirody_01

Zveme vás na nový cyklus seminářů s názvem Genius přírody, který se bude konat ve vnějších i vnitřních prostorách Zahradního dvora Listen  ve Strakách u Nymburka. Jeho cílem je hlubší pochopení vzájemných souvislostí a zákonitostí, jež řídí pozorovatelné i běžně neviditelné děje, které probíhají v přírodě. Kromě zákonitostí nejhrubší hmoty se ovšem na těchto seminářích zaměříme i na pro většinu lidí ještě neznámé neviditelné síly a fyzikálními přístroji neměřitelné vlivy. Vždyť za veškerým děním, jež probíhá v přírodě, se ukrývá neúnavná činnost malých i velkých pomocníků – tzv. elementárních bytostí přírody. Ty zabezpečují nejen to, aby nám pěstované plodiny řádně vyrostly, ale abychom vypěstované suroviny též mohli odpovídajícím způsobem zpracovat. Nezůstaneme ovšem jen u teorií, ale zaměříme se i na praktické postupy, ať již z oblasti přirozeného pěstování rostlin a chovu zvířat, tak i jejich následného správného zpracování. Přednášejícími na seminářích budou: Aleš Svoboda, Pavel Bičák, Vít Syrový, Magdalena Dobromila Staňková a Jan Mojžíš.

První seminář se uskuteční 24.října 2020 od 9:00 hodin a bude mít název:

Poznávání zákonitostí přírody – cesta k soběstačnosti.

Stále více lidí dochází k tomu, že nejjednodušší a nejsmysluplnější cesta k získání kvalitních a čistých surovin je začít opět přirozeným způsobem pěstovat rozličné plodiny apod. Přestože ne každý má k dispozici vhodnou zahradu či pozemek, tak nemálo bylinek i dalších plodin lze vypěstovat třeba na balkoně. Jelikož většina z dnešních lidí byla po dlouhou dobu odtržena od zkušeností dávných předků, jež přirozeně hospodařili, musíme se to proto opět znovu naučit. Důležitá je i vzájemná výměna zkušeností mezi sebou navzájem, jakož i rady v určitých ohledech zkušenějších pěstitelů. Chceme-li směřovat k soběstačnosti, je nutno získané suroviny též následně správně zpracovat. V úvodním semináři se zaměříme zejména na celkový rozhled, který napomůže k lepšímu uvědomění toho, co vše lze při vzájemné smysluplné spolupráci vyprodukovat a co tím získáme.

V dalších pokračováních se postupně budeme zabývat oblastmi přiřazovanými ke čtyřem základním živlům – od země, přes vodu, oheň až po vzduch, jakož i plodinám a živočichům, kteří se k nim váží. Následující seminář o živlu země s názvem Půda – nositelka života, by se měl uskutečnit 12.12 2020.

Uvedené semináře si zájemci, jež nemohou přijet do Zahradního dvora Listen, budou moci vyslechnout (po registraci) také on-line. V případě znemožnění konání seminářů restrikčními opatřeními (např. omezením možností scházení se), je uskutečníme jako videokonference, tzn. přednášky budou registrovaným zájemcům zprostředkovány přes internet.

Podrobnější informace o seminářích atd.  získáte na E-mailu: zahradnidvur@email.cz, geniusprirody@email.cz, nebo na tel. č.: 604 204 423 či 776 305 457.

 

genius_prirody_1

 

Jednotlivé okruhy, kterým se budeme věnovat:

genius_prirody_2 

* Koloběh života, přírodní zákony – vznik a zánik jako součást opakujícího se bytí

 

 

* Síly přírody, schopnost lidského naladění a poznávání

 

* Říše rostlin a zvířat, vznik jednotlivých druhů, zákonitosti udržení běhu života

 

* Krása přírody a její léčivá schopnost

 

 

 

genius_prirody_4